Informatie voor ouders

Bezoek
Uiteraard kunnen ouders, familieleden, vrienden en belangstellenden het KDO-terrein bezoeken om naar de activiteiten te komen kijken. Hiervoor is gelegenheid op:

ZATERDAG 1 juni 2019 van 13.45 tot 16.25 uur;
ZONDAG 2 juni 2019 van 9.30 tot 12.25 uur en van 13.30 uur tot en met de sluiting.

Tentenkamp: terrein van kinderen en leiders
U wordt verzocht tijdens uw bezoek buiten het tentenkamp te blijven! Dit wordt namelijk als zeer storend ervaren door tentleiding en kinderen. Het is dus ook niet de bedoeling dat u tussentijds spullen ophaalt op het tentenkamp, zonder toestemming van de tentleiding. Op zondag bent u na de sluiting welkom op het tentenkamp om uw kind en de spullen op te halen. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking!

Kantine
De kantine is dit weekend gesloten, met uitzondering van zondag. Tussen 16.00 en 18.00 uur zijn bezoekers welkom. Daarna wordt iedereen, behalve de leiders en leidsters, verzocht de kantine te verlaten. We kunnen het weekend dan in besloten kring afsluiten.

Parkeren
Zoals gebruikelijk mogen er gedurende het gehele weekend geen auto’s op het KDO-terrein worden geparkeerd.
Dit geldt voor medewerkers, bezoekers en ook voor de ouders, die hun kinderen met de auto komen brengen en halen.
Tevens is het pad langs de Vuurlijn, het zogenaamde Hanenpad, tijdens het weekend gesloten voor het verkeer.

We moesten deze maatregel wel treffen, omdat de ervaring ons heeft geleerd dat het gras langs het hoofdveld en elders op het terrein helemaal wordt weggereden en er grote problemen ontstaan als iemand, die vooraan staat, plotseling weg wil.

Een nog belangrijker argument is het feit dat bijvoorbeeld een ambulance in geval van nood niet op het terrein kan komen. Gelukkig is dit nog nooit voorgeko­men, maar we moeten er wel op voorbereid zijn.
U kunt uw auto parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaats aan de Vuurlijn (of in de Kuil). Het is iets verder lopen, maar we vertrouwen erop dat u begrip heeft voor ons standpunt.

Roken
Op aanwijzing van de brandweer mag er niet gerookt worden op en rondom het tentenkamp. Dat is overigens niet alleen belangrijk vanwege brandpreventie, maar natuurlijk ook prettig voor de gezondheid van de deelnemende kinderen. Alle vrijwilligers roken tijdens Sport en Spel daarom op de daarvoor ingerichte rookplek, in de dug out naast de tribune op het hoofdveld. Wij verzoeken ook rokende ouders en andere bezoekers van deze plek gebruik te maken.

Medicatie
Tijdens het Sport en Spelweekend willen wij graag de eventuele zorg rondom uw kind zo goed mogelijk inzichtelijk hebben. Daarom vragen wij bij gebruik van medicatie dit vooraf te melden bij de Kampstaf via zorg@sportenspeldekwakel.nl. Daarin graag de volgende zaken aangeven: naam medicijn(en), dag van inname (vrijdag, zaterdag, zondag), tijdstip (ochtend, middag, avond; voor/tijdens/na het eten) en de hoeveelheid. Mocht uw kind protocollen hebben met betrekking tot bijvoorbeeld diabetes of epilepsie, stuur dan een kopie hiervan mee.

Op vrijdagmiddag geeft u de medicijnen af bij de tent van de Kampstaf. Zij zullen er op letten dat de medicijnen goed bewaard worden en dat uw kind zijn/haar medicijnen op tijd inneemt.

Namen in de kleding
Ieder jaar ligt er in de tassenrekken bij KDO weer een grote stapel kledingstukken en andere zaken die verloren of vergeten zijn.
Om de kleding sneller bij de eigenaren terug te kunnen bezorgen willen wij de ouders/verzorgers verzoeken om NAMEN IN DE KLEDING TE MAKEN.

De gevonden voorwerpen zijn op maandagavond 4 juni 2018 van 19.00 tot 20.00 uur te bekijken in de tassenrekken bij KDO.

N.B.  Sport en Spel is niet aansprakelijk voor het verlies van of schade aan kleding of andere eigendommen!