Info ouders & bezoekers

Bezoek

Uiteraard kunnen ouders, familieleden, vrienden en belangstellenden het KDO-terrein bezoeken om naar de activiteiten te komen kijken.

Hiervoor is gelegenheid op:

• ZATERDAG van 13.45 tot 16.25 uur;
• ZONDAG van 9.30 tot 12.25 uur en van 13.30 uur tot en met de sluiting.

Vrijdagavond, zaterdagochtend en zaterdagavond is het terrein voor publiek gesloten. Wij willen u verzoeken om ook niet bij Poldersport op bezoek te komen. Dit is een activiteit die de kinderen en leiding graag met elkaar doen, onder begeleiding van de Poldersport medewerkers.

U wordt dringend verzocht tijdens uw bezoek buiten het tentenkamp te blijven! Na de opening van het weekend is het tentenkamp het terrein voor de kinderen en de tentleiding. Dit wordt namelijk als zeer storend ervaren door tentleiding en kinderen. Het is dus ook niet de bedoeling dat u tussentijds spullen ophaalt op het tentenkamp, als daar geen bijzondere reden voor is.

Op zondag bent u na de sluiting welkom op het tentenkamp om uw kind en de spullen op te halen.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking!

Kantine

De kantine is dit weekend gesloten, met uitzondering van zondag. Tussen 16.00 en 18.00 uur zijn bezoekers welkom. Daarna wordt iedereen, behalve de leiders en leidsters, verzocht de kantine te verlaten. De vrijwilligers kunnen het weekend dan in besloten kring afsluiten.

Roken

Het sportpark van KDO is rookvrij. Roken is dus ook tijdens het gehele Sport en Spelweekend niet toegestaan op het sportpark.

Medicatie

Tijdens het Sport en Spelweekend willen wij graag de eventuele zorg rondom uw kind zo goed mogelijk inzichtelijk hebben. Mocht u het gebruik van medicatie nog niet hebben doorgegeven via het inschrijfformulier, of er zijn wijzigingen/aanvullingen, vragen wij dit te melden bij de Kampstaf via zorg@sportenspeldekwakel.nl. Daarin graag de volgende zaken aangeven: 

naam en sport- en spelgroep van uw kind, naam medicijn(en), dag van inname (vrijdag, zaterdag, zondag), tijdstip (ochtend, middag, avond; voor/tijdens/na het eten) en de hoeveelheid. Mocht uw kind protocollen hebben met betrekking tot bijvoorbeeld diabetes of epilepsie, stuur dan een kopie hiervan mee.

Op vrijdagmiddag geeft u de medicijnen af bij de tent van de Kampstaf. Zij zullen er op letten dat de medicijnen goed bewaard worden en dat uw kind zijn/haar medicijnen op tijd inneemt.

Bereikbaarheid

Kampstaf
Gedurende het weekend is de kampstaf voor noodgevallen dag en nacht bereikbaar op telefoonnummer 06-40467306 of 06-53801685. Voor het beantwoorden van vragen voorafgaand aan het weekend is Femke de Jong ’s avonds telefonisch bereikbaar, 06-40467306.

Ouders/verzorgers
Voorgaande jaren hebben wij gemerkt dat kinderen soms te kennen gaven om naar huis te willen of ouders/verzorgers te willen bellen. Soms was het dan helaas onmogelijk om deze ouders/verzorgers te bereiken aan de hand van het telefoonnummer dat bij inschrijving was doorgegeven.
Indien u tijdens het weekend een langere periode onbereikbaar bent, wilt u dan een briefje met telefoonnummer en adres van uw bestemming in een gesloten envelop doen? Wilt u op deze envelop uw naam, het groepsnummer (van Sport en Spel!) en adres vermelden, zodat we alleen in noodgevallen deze envelop open hoeven te maken?
Deze gesloten envelop kunt u op vrijdag voor de opening bij de kampstaftent inleveren.

Gevonden voorwerpen

Ieder jaar liggen er in de tassenrekken bij KDO weer een grote stapel kledingstukken en andere zaken die verloren of vergeten zijn. Om de kleding sneller bij de eigenaren terug te kunnen bezorgen verzoeken wij ouders om NAMEN IN DE KLEDING TE MAKEN.

De gevonden voorwerpen zijn op de maandagavond direct na Sport en Spel van 19.00 tot 20.00 uur te bekijken in de tassenrekken bij KDO.

N.B. Sport en Spel is niet aansprakelijk voor het verlies van of schade aan kleding of andere persoonlijke spullen!

Aansprakelijkheid

Deelname aan Sport en Spel geschiedt op eigen risico. De kampstaf is niet aansprakelijk voor enige schade die de deelnemende kinderen of bezoekers oplopen als gevolg van de deelname of bezoek aan Sport en Spel. Tevens is de kampstaf niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan/van eigendommen.

Parkeren

Zoals gebruikelijk mogen er gedurende het gehele weekend geen auto’s op het KDO-terrein worden geparkeerd.

Dit geldt voor vrijwilligers, bezoekers en ook voor de ouders die hun kinderen met de auto komen brengen en halen. Tevens is het pad langs de Vuurlijn, het zogenaamde Hanenpad, tijdens het weekend gesloten voor het verkeer. U kunt uw auto parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaats aan de Vuurlijn of in de Kuil.