Privacyverklaring

De inschrijfgegevens van uw kind voor het Sport en Spel weekend worden vertrouwelijk behandeld en vallen niet in handen van derden. Wij maken tijdens het weekend wel foto’s en filmpjes. Tijdens en na het weekend laten wij middels deze website, de facebookpagina en de regionale krant aan u zien waar we mee bezig zijn. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s en in filmpjes te zien zijn.

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met dit beeldmateriaal. Wij plaatsen geen foto’s en filmpjes waardoor kinderen schade kunnen ondervinden. We plaatsen hier geen namen bij van kinderen. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen. Dit doen we door middel van het inschrijfformulier.

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en filmpjes die door ons of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere mensen foto’s maken tijdens het Sport en Spel weekend.  Hier heeft de organisatie van Sport en Spel geen invloed op.

Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? Oudere kinderen willen soms zelf een keuze maken om foto’s wel/niet te gebruiken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en filmpjes wel of niet mag.

Als we foto’s en filmpjes willen laten maken voor een ander doel, dan zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen.

U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Neem hiervoor contact op met de Kampstaf.